Logo Sociaal Inclusieve Raad The Inclusi

geeft inclusie en diversiteit  

een vaste plek in je organisatie.

Wat de wetenschap ons leert, is dat (duurzame) verbetering op het gebied van inclusie en diversiteit (I&D) enkel behaald wordt wanneer de aanpak hiervan systematisch en ‘bold’ is. Door het installeren van de Sociaal Inclusieve Raad, institutionaliseer je Deep Democracy in je organisatie.

De SIR:

  • Is de route voor initiatieven vanuit de organisatie en beloont initiatieven op I&D

  • Maakt deel uit van (grote) verandertrajecten in de organisatie

  • Houdt vinger aan de pols bij de eindgebruiker van dienst of product van de organisatie

  • Signaleert trends op gebied van I&D en traint hierop de organisatie

  • Stelt aanpassingen voor op beleid rondom I&D bij voortschrijdend inzicht

  • Geeft (on)gevraagd advies aan Bestuur, Communicatie, HR en Facilitair

  • Biedt ruggesteun voor vertrouwenspersonen en is escalatieroute bij schending van integriteit

  • Monitort voortgang op afspraken en acties (KPI’s) binnen het thema I&D

  • Geeft advies op het gebied van MVO/MVI en ketenverantwoordelijkheid

  • SIR-leden stellen zich op als ambassadeurs (informeel leiders) rondom I&D in de organisatie