diversiteit Tag

Wat betekent diversiteit?

De term 'diversiteit' wordt tegenwoordig veel gebruikt. Je hebt het misschien wel eens horen gebruiken in verband met etniciteit, geslacht, religie, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing. Maar wat betekent diversiteit eigenlijk? En waarom is het belangrijk op de werkvloer? Diversiteit kan worden gedefinieerd als “de staat van verschillend zijn van elkaar”. Wanneer...

Inclusief HR-management | Best Practices en de veranderende rol van de HR-professional in 2022

In elke organisatie zijn mensen van onschatbare waarde. Om succesvol te zijn, moet elke organisatie haar HR-strategieën afstemmen op nieuwe en opkomende inzichten.  Door de jaren heen hebben HR-afdelingen bij bedrijven geleidelijke veranderingen ondergaan als gevolg van de voortschrijdende technologie. De grootste uitdagingen waarmee HR-professionals tegenwoordig worden geconfronteerd, hebben een sociale...

Interculturele vaardigheden: Cruciale context voor inclusie in interculturele diversiteit

De versnelling van het fenomeen 'globalisering' heeft het voor internationale organisaties mogelijk gemaakt om steeds meer te investeren in wereldwijde teams met leden uit verschillende landen en verschillende etnische groepen, waardoor een grotere diversiteit in het personeelsbestand wordt gevonden. Volgens een rapport dat in 2020 door LinkedIn is gepubliceerd, meldt bijna...

Hoe zorg je voor een inclusieve werkvloer?

Bedrijfscultuur Personeel met een diverse achtergrond werven is één ding. Maar dan komt de volgende stap: hoe omárm je die diversiteit? Ofwel: hoe zorg je ervoor dat al die superdiverse medewerkers in de pauze in de kantine niet in aparte groepjes zitten te eten? Door: Jonas Kooyman Toen Maxim Buise (30) als...

Wat is androgyn leiderschap en hoe passen we dit toe op het werk?

De term androgyne leider voelt nieuw, maar is het niet. De term werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren '70 door de Amerikaanse managementconsultant, Warren Bennis. Maar bekendheid omtrent deze term is in een stroomversnelling geraakt sinds de jaren '90 naarmate meer mensen gendergelijkheid in leidinggevende posities ondersteunen. In veel...

Hannah Arendt on Diversity and Inclusion in the Workplace

Hannah Arendt: Lessen over diversiteit en inclusie op de werkvloer

Diversiteit en inclusie op de werkvloer hebben de wereld stormenderhand veroverd. Veel kleine tot middelgrote bedrijven passen deze concepten van menselijke gelijkheid toe binnen hun organisaties. Als jij als leider van plan bent diversiteit en inclusie binnen je organisatie te bevorderen, dan kun je veel leren van Hannah Arendt. De Duits-Amerikaanse...

Interview met Danny Sanders

Interview met Danny Sanders

Door: Nicole Volmer ZWOLLE – The Inclusion Studio is opgericht door Danny Sanders en Jade Wissink. Er ontstond een gezamenlijke interesse voor het thema inclusie en diversiteit. Daarom zijn ze in 2020 de organisatie gestart met als doel andere organisaties te helpen om inclusiever te worden. “Het kwam voort uit gezonde irritatie:...

Diversiteit - inclusie = polarisatie

Diversiteit – inclusie = polarisatie

Als medeoprichter van The Inclusion Studio heb ik veel organisaties gesproken en diverse standpunten gehoord. Wat ik persoonlijk een van de moeilijkere aspecten vind van het onderwerp diversiteit & inclusie is: Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg. Veel gehoord is de uitspraak: "Wij moeten meer divers worden". Op zich klinkend als een...

We kunnen het ook gewoon doen

We kunnen het erover hebben, we kunnen het ook gewoon doen

2020 is een jaar van verandering. In veel opzichten, maar vooral wanneer je kijkt naar de thema’s inclusie en diversiteit. Door Corona komen jong en oud lijnrecht tegenover elkaar te staan. De economische crisis als gevolg van de pandemie raakt vooral de kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Gedrag van grote organisaties...

Elk bedrijf wil andersdenkenden

‘Diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ zijn buzzwoorden in het bedrijfsleven. Toch geldt nog vaak: veel praten, weinig doen. En dat terwijl veel bedrijven álle medewerkers nodig hebben. Het moet niet gaan over een paar vrouwen en mensen van kleur, maar over de vraag hoe je je bedrijf wilt versterken. Zou je een potje...