Wat wij doen begint met maatwerk.

De onderwerpen inclusie en diversiteit gaan over (verandering van de) bedrijfscultuur.

Onze aanpak is systematisch met veel ruimte voor maatwerk:

  1. Kennismaking - Welke vragen heb je over inclusie en diversiteit? Een intake.

  2. Inclusiescan - Om een gedegen plan te maken is een nulmeting nodig. Wij brengen de feiten en cijfers met onze scan. Deze bestaat uit zowel HR data als de ervaringen van collega's. Rapport wordt aangeleverd met aanbevelingen.

  3. Consultancy - Om 'geen woorden maar daden' na te streven, leveren wij graag consultants die onafhankelijk, divers en objectief hun expertise inzetten. Consultants zijn via the Inclusion studio verbonden met elkaar om best-practices te delen en zo kwaliteit te verhogen en te waarborgen.

Wij bieden onder andere:

  • Organisatieadvies op basis van de resultaten van de inclusiescan

  • Installeren van een Sociaal Inclusieve Raad (SIR)

  • Geven van trainingen op maat en masterclasses over de thema's inclusie en diversiteit

Samen maken we jouw organisatie inclusiever!

Wil je met ons kennismaken of heb je vragen?

Bel of mail ons gerust!