Wat We Doen

In ons werk maken we gebruik van een evidence-based benadering.

Op het gebied van inclusie en diversiteit is het moeilijk om overeenstemming te bereiken over wat we gezamelijk als feiten kunnen beschouwen. Ons werk begint dan ook met een zoektocht naar de feiten.

The Inclusion Studio levert:

The Inclusion Scan

Deep tissue nulmeting op het gebied van inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Workshops & Masterclasses

Bewustwording creëren over inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Consultancy

Realiseer duurzame verbetering in inclusie en diversiteit met onze poule van experts.

Sociaal Inclusieve Raad

Als een echte institutionalisering van Deep-Democracy willen wij de veranderingen en verbeteringen op het gebied van inclusie en diversiteit graag duurzaam maken.

In meer detail:
The Inclusion Scan

Het verslag van The Inclusion Scan bestaat uit:

Feiten & gegevens: HR-gegevens + enquête

Verhaal: context door interviews

Demografisch dashboard: overzicht van de diversiteitsratio’s

Culturele uitdagingen: dilemma’s op de werkvloer

Aanbevelingen: actieplan voor implementatie

Een paar survey resultaat voorbeelden:

58% (77% van de medior/senior functies - en 88% van de managers) geeft aan beloond te worden voor het behalen van KPI's. Deze groep verdient gemiddeld €4145,- per maand en is sinds de start van hun baan met €950,- per maand in loon gestegen.

De overige 42% (waarvan 75% in een medior/senior functie en 12% in een leidinggevende functie) verdient gemiddeld €3016,- per maand, deze groep is sinds de start van hun baan met €436,- per maand in loon gestegen.

De 10 collega's die de minste motivatie ervaren (gemiddeld cijfer: 6,5) verwachten minder dan twee jaar bij het bedrijf te blijven werken. De 10 collega's die de meeste motivatie ervaren (gemiddeld cijfer: 8,8) verwachten langer dan vijf jaar bij het bedrijf te blijven werken.

Collega's met een niet-witte huidskleur hebben 64% meer kans om in de laagst scorende 25% te vallen voor wat betreft de hoeveelheid positieve verwachtingen van hun manager.

Collega's ervaren gemiddeld meer dan voldoende motivatie - met een gemiddelde score van 7,6 (range: 5,8 tot 9,6 als score).

Op het gebied van motivatie scoren mannen een 7,9, vrouwen een 7,0