mei 2022

Diversiteit en inclusie raakt de hele organisatie

De pilot Behoud en Doorstroom is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door TNO en vijf vooruitstrevende werkgevers, en is onderdeel van programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (2018-2021). Laat je inspireren door de verhalen van werkgevers om met het thema behoud en doorstroom aan de...