The Inclusion Studio / Media  / We kunnen het erover hebben, we kunnen het ook gewoon doen
We kunnen het ook gewoon doen

We kunnen het erover hebben, we kunnen het ook gewoon doen

2020 is een jaar van verandering. In veel opzichten, maar vooral wanneer je kijkt naar de thema’s inclusie en diversiteit. Door Corona komen jong en oud lijnrecht tegenover elkaar te staan. De economische crisis als gevolg van de pandemie raakt vooral de kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

Gedrag van grote organisaties of publieke figuren wat volgens hun ‘fans’ niet langer door de beugel kan, wordt openlijk bekritiseerd. De ‘Cancel Culture’ zorgt voor de bewustwording dat één verhaal je kan maken of breken.

In een verdeelde samenleving, is het moeilijk werken aan gedeelde waarden. Wat voor de een kans is, lijkt voor de ander een bedreiging. Dat geldt zeker voor de thema’s inclusie en diversiteit.

Sla maar eens een willekeurige krant open, het staat er vol mee: #metoo #BLM ….de roep om verantwoording nemen en afleggen over het inclusie- en diversiteitsbeleid bij organisaties klinkt steeds luider. Of het nu gaat om het proactief naar voren brengen van een anti-discriminatie statement op je website of het verwijderen van Zwarte Piet-producten uit je winkelschappen.

Het werven en behouden van meer medewerkers met een diverse achtergrond of meer vrouwen naar topposities laten doorstromen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op organisaties om echt een afspiegeling te zijn van hun doelgroepen. We zijn voorbij windowdressing. Identiteit en imago mogen niet meer uit elkaar lopen.

In een verdeelde samenleving, is het moeilijk werken aan gedeelde waarden. Wat voor de een kans is, lijkt voor de ander een bedreiging.

Wie zitten er achter The Inclusion Studio? Jade Wissink werkte de afgelopen jaren als teamleider bij het Ingenieursbureau. “De bouw is een vrij masculiene wereld. Ik wilde niet alleen bijdragen aan het vergroten van diversiteit in mijn eigen team, maar ook in het aantal vrouwen in leidinggevende posities bij het Ingenieursbureau als geheel. Samen met een collega richtte ik in 2019 het Vrouwennetwerk Ingenieursbureau op. Daarnaast mocht ik dat jaar samen met een medewerker uit mijn team mee op de boot van Amsterdam tijdens de Pride”.

Daar ontmoette zij Danny Sanders, die de choreografie verzorgde voor 100 ambtenaren. Sanders heeft twaalf jaar op topsportniveau Latin gedanst. Een beroep waarbij authenticiteit gevierd wordt. Toen hij de overstap maakte naar de ‘kantoorbaan’, kreeg hij heel andere ervaringen: “Ik zette mij in voor de emancipatie van de LHBTI-community in Amsterdam, waar ik voorsta dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op het werk.

Maar vaak werd ook tegen mij gezegd ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Is dat mijn normaal, of jouw normaal? Het gesprek voeren over echt jezelf mogen zijn op het werk zie ik als mijn kwaliteit.”

‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ – is dat jouw normaal, of mijn normaal?

In deze inclusie- en diversiteitsthema’s vonden Wissink en Sanders elkaar, toen zij vanuit onze persoonlijke drive dit bureau startten. Wissink en Sanders geloven dat inclusieve organisaties de toekomst hebben. Wissink: “Diverse talenten zijn het letterlijk en figuurlijk waard!”

Onderzoek van McKinsey tussen 2014-2020 onder 1.000 grote bedrijven wereldwijd, laat bijvoorbeeld zien dat ‘diversiteitsleiders’ substantieel beter presteren dan organisaties die achterblijven op inclusie en diversiteit. Sanders: “Vergelijk het met een pubquiz: op welk team zou jij je geld zetten voor de winst? In team A zitten mensen die allemaal op elkaar lijken qua afkomst, studie, interesses en leeftijd. In team B zitten mensen met verschillen in afkomst, studie, interesses en uit diverse generaties.”

En wat als je geen stappen onderneemt richting een inclusieve(re) organisatie?

Wissink: ”Dat is eigenlijk gewoon geen optie meer. Door het NIDI is onderzocht dat in 2050 maar liefst 40% van de beroepsbevolking in Nederland een migratieachtergrond heeft. Niets doen is achteruitgang. Dus we kunnen het er wel de hele tijd over hebben, we kunnen het ook gewoon doen!”

Wat The Inclusion Studio doet:

  • Een inclusiescan van de organisatie: kwantitatief en kwalitatief onderzoek
  • Advisering en implementatie op basis van resultaten inclusiescan
  • Training en coaching van de organisatie op Inclusie en Diversiteit
  • Installeren en begeleiden van een Sociaal Inclusieve Raad (SIR)

Dit artikel werd ook gepubliceerd op www.logeion.nl

No Comments

Post a Comment