Author: The Inclusion Studio

Wat betekent diversiteit?

De term 'diversiteit' wordt tegenwoordig veel gebruikt. Je hebt het misschien wel eens horen gebruiken in verband met etniciteit, geslacht, religie, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing. Maar wat betekent diversiteit eigenlijk? En waarom is het belangrijk op de werkvloer? Diversiteit kan worden gedefinieerd als “de staat van verschillend zijn van elkaar”. Wanneer...

Diversiteit en inclusie raakt de hele organisatie

De pilot Behoud en Doorstroom is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door TNO en vijf vooruitstrevende werkgevers, en is onderdeel van programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (2018-2021). Laat je inspireren door de verhalen van werkgevers om met het thema behoud en doorstroom aan de...

Danny Sanders staat in de Inclusive 30

Met The Inclusion Studio helpt Danny Sanders (1991) bedrijven en organisaties om diverser en inclusiever te worden. Hij wil ‘het systeem veranderen, niet het individu.’ Met zijn 360-graden-nulmeting maakt zijn trainings- en adviesbureau ‘het onzichtbare zichtbaar’ en helpt het organisaties evidence based te werken aan diversiteit en inclusiviteit. Wel is...

Inclusief HR-management | Best Practices en de veranderende rol van de HR-professional in 2022

In elke organisatie zijn mensen van onschatbare waarde. Om succesvol te zijn, moet elke organisatie haar HR-strategieën afstemmen op nieuwe en opkomende inzichten.  Door de jaren heen hebben HR-afdelingen bij bedrijven geleidelijke veranderingen ondergaan als gevolg van de voortschrijdende technologie. De grootste uitdagingen waarmee HR-professionals tegenwoordig worden geconfronteerd, hebben een sociale...

Werkdruk, inclusie en binden van buitenlandse medewerkers [Podcast]

People Power Hot Topic behandelt elke maand een brandend thema binnen organisaties. Drie eigenwijze experts geven ongezouten hun mening over de verraderlijke valkuilen, verkeerde vooroordelen en ondubbelzinnige oplossingen. Het panel van deze aflevering bestaat uit: Aukje Nauta, auteur, adviseur en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit LeidenEdson Hato, adviseur en ervaren people...

Danny Sanders Over Emotionele Gesteldheid [Podcast]

Danny Sanders werd begin vorig jaar door het Financieel Dagblad benoemd als één van de 50 talenten voor 2021. Als professional heeft hij voor Amazon en Gemeente Amsterdam gewerkt. Al snel kwam hij erachter dat er nog veel winst te behalen valt in inclusiviteit binnen bedrijven en is zo The...

Aan de slag met MVO, vraag het je medewerkers! [Podcast]

De invloed van de mens op het klimaat, zorgt voor urgentie bij organisaties. Zij willen hun verantwoordelijkheid nemen en positief bij te dragen aan mens en milieu in plaats van negatief. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Corporate Social Responsibility zijn normale termen geworden in bedrijven. Juist organisaties hebben de kracht om...

Interculturele vaardigheden: Cruciale context voor inclusie in interculturele diversiteit

De versnelling van het fenomeen 'globalisering' heeft het voor internationale organisaties mogelijk gemaakt om steeds meer te investeren in wereldwijde teams met leden uit verschillende landen en verschillende etnische groepen, waardoor een grotere diversiteit in het personeelsbestand wordt gevonden. Volgens een rapport dat in 2020 door LinkedIn is gepubliceerd, meldt bijna...

Hoe zorg je voor een inclusieve werkvloer?

Bedrijfscultuur Personeel met een diverse achtergrond werven is één ding. Maar dan komt de volgende stap: hoe omárm je die diversiteit? Ofwel: hoe zorg je ervoor dat al die superdiverse medewerkers in de pauze in de kantine niet in aparte groepjes zitten te eten? Door: Jonas Kooyman Toen Maxim Buise (30) als...

Wat is androgyn leiderschap en hoe passen we dit toe op het werk?

De term androgyne leider voelt nieuw, maar is het niet. De term werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren '70 door de Amerikaanse managementconsultant, Warren Bennis. Maar bekendheid omtrent deze term is in een stroomversnelling geraakt sinds de jaren '90 naarmate meer mensen gendergelijkheid in leidinggevende posities ondersteunen. In veel...

Hannah Arendt on Diversity and Inclusion in the Workplace

Hannah Arendt: Lessen over diversiteit en inclusie op de werkvloer

Diversiteit en inclusie op de werkvloer hebben de wereld stormenderhand veroverd. Veel kleine tot middelgrote bedrijven passen deze concepten van menselijke gelijkheid toe binnen hun organisaties. Als jij als leider van plan bent diversiteit en inclusie binnen je organisatie te bevorderen, dan kun je veel leren van Hannah Arendt. De Duits-Amerikaanse...

De stijl van Danny Sanders

D E S T I J L V A N: Danny Sanders

Danny Sanders (30) is oprichter van The Inclusion Studio, een adviesbureau om Nederlandse bedrijven en instanties inclusiever, en dus ook diverser te maken. Hij noemt zichzelf een ‘status quo changer’ en is niet bang om risico’s te nemen. Danny was zelf jarenlang professioneel latin dancer. Als professional bij onder andere...

Roundtable discussion TRTWORLD

Black Pete: Dutch Disgrace? Despite a UN call to reform an offensive tradition in the Netherlands, Black Pete is still a part of some holiday celebrations at this time of year. Will tradition ever give way to changing attitudes? Joining us is Quinsy Gario, Performance Artist and Anti-Black Pete Activist; Pam Evenhuis,...

Interview met Danny Sanders

Interview met Danny Sanders

Door: Nicole Volmer ZWOLLE – The Inclusion Studio is opgericht door Danny Sanders en Jade Wissink. Er ontstond een gezamenlijke interesse voor het thema inclusie en diversiteit. Daarom zijn ze in 2020 de organisatie gestart met als doel andere organisaties te helpen om inclusiever te worden. “Het kwam voort uit gezonde irritatie:...