The Inclusion Studio / Insights  / Hannah Arendt: Lessen over diversiteit en inclusie op de werkvloer
Hannah Arendt on Diversity and Inclusion in the Workplace

Hannah Arendt: Lessen over diversiteit en inclusie op de werkvloer

Diversiteit en inclusie op de werkvloer hebben de wereld stormenderhand veroverd. Veel kleine tot middelgrote bedrijven passen deze concepten van menselijke gelijkheid toe binnen hun organisaties.

Als jij als leider van plan bent diversiteit en inclusie binnen je organisatie te bevorderen, dan kun je veel leren van Hannah Arendt. De Duits-Amerikaanse politiek filosoof en auteur was één van de meest invloedrijke politiek denkers van de 20e eeuw.

Haar revolutionaire theorieën over werken, arbeid, diversiteit, inclusie en vrijheid hebben velen in het bedrijfsleven geïnspireerd. Lees Hannah Arendt Over liefde en kwaad om meer in haar persoonlijke verhaal te duiken.

Laten we deze concepten dus vanuit de lens van Arendt begrijpen:

“Menselijke diversiteit is een kenmerk van de “menselijke status” zonder welke de woorden “mensheid” of “menselijkheid” geen betekenis zouden hebben.”

Hannah arendt

De wereld en de menselijke diversiteit

Volgens Arendt dringen hoogontwikkelde politieke gemeenschappen aan op etnische homogeniteit om natuurlijke en altijd aanwezige verschillen en differentiatie te elimineren die domme haat, wantrouwen en discriminatie veroorzaken.

“De mens is alleen de meester, maar niet de schepper van de wereld. Dus alleen door natuurlijk gegeven verschillen te accommoderen, kan de wereld floreren.”

In: Hannah Arendt and Human Rights

Hetzelfde geldt voor onze werkplekken. Om te groeien en competitief te worden, moet je gediversifieerd talent omarmen. Hierdoor val je niet alleen op en ben je benaderbaar, maar krijg je ook toegang tot uitzonderlijk wereldwijd talent. Het is dus een win-win.

Gelijkwaardigheid is een basisvereiste voor gerechtigheid

Gelijke omstandigheden vereisen minder verklaring voor de verschillen die tussen mensen bestaan. Arendt zegt dat in een omgeving die wordt beïnvloed door gelijkheid, iedereen echt mens is.

“Bovenmenselijk zijn zou monsterlijk zijn.”

Ze zei dat ze, als pleitbezorger van gelijkheid, wilde dat iedereen zou zijn zoals zij. Anders zou het leven niet de moeite waard zijn en leidt het alleen maar tot conflicten met de samenleving.

Uiteraard is dit een contradictie, als iedereen hetzelfde is bestaat er geen diversiteit. Ik denk daarom dat we deze uiting van Arendt het beste kunnen interpreteren net als de contradictie in de uitspraak “iedereen is uniek”. Onder deze begeleidende interpretatie kun je Arendt lezen als: Ik wil dat iedereen is zoals ik ben: mijzelf.

Wat is vrijheid…

Voor Arendt gaat vrijheid niet over vrijheid van denken of de wil. Ze zet vraagtekens bij het concept van vrije wil. Bestaat er echt zoiets als vrije wil? Volgens Arendt beveelt de wil.

“Vrijheid stelt ons in staat mens te zijn.”

Arendt zegt ook dat we alleen vrij zijn als we samen zijn. Hiermee maakt Arendt van het begrip vrijheid een gezamenlijke inspanning. Je kunt meer ontdekken over Arendts gedachten over vrijheid en revolutie in haar essay De vrijheid om vrij te zijn.

Als leider wil je dat je mensen zich terug mens voelen en teamwork aanmoedigen. Werknemers die vrijheid voelen om keuzes te maken op de werkvloer zijn doorgaans gelukkiger en productiever dan begrensde werknemers.

Vrijheid en teamwork op de werkvloer hebben veel voordelen, zoals grotere loyaliteit van medewerkers, betere prestaties en hogere inkomsten.

Tot slot

Samenvattend, Arendt uitte haar revolutionaire gedachten en ideeën over inclusie, diversiteit en vrijheid fel. Het deed de hele wereld nadenken over deze concepten van de mensheid en onze samenleving. En de moderne wereld is niet onbewogen.

Laat dus een inclusiescan van uw organisatie maken om eventuele blinde vlekken te onderzoeken. Een inclusiescan elimineert het giswerk over de ware status van inclusie en diversiteit op uw werkvloer, het biedt de mogelijkheid om objectief te kunnen kijken naar dit complexe geheel. It includes you.

Danny Sanders & team The Inclusion Studio

No Comments

Post a Comment