The Inclusion Studio / Insights  / Inclusief leiderschap: de sleutel tot het opbouwen van een divers samengesteld en betrokken personeelsbestand

Inclusief leiderschap: de sleutel tot het opbouwen van een divers samengesteld en betrokken personeelsbestand

Inclusief leiderschap is de sleutel tot het opbouwen van een divers samengesteld en betrokken personeelsbestand. Volgens Forbes Magazine begrijpen inclusieve leiders dat werknemers eerder betrokken en productiever zijn in een omgeving waar ze zich thuis voelen. Dit betekent een werkplek creëren waar iedereen het gevoel heeft aan tafel te zitten, ongeacht achtergrond of identiteit.

Per definitie is inclusief leiderschap “een stijl van leiderschap die een omgeving creëert waarin alle medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelen”.

Helaas schieten veel werkplekken nog steeds tekort als het gaat om inclusie. Uit een recent onderzoek van Deloitte blijkt dat slechts 22% van de werknemers vindt dat hun organisatie er goed aan doet diversiteit en inclusie te bevorderen. Dit gebrek aan verbondenheid kan schadelijke gevolgen hebben voor de betrokkenheid en het behoud van medewerkers.

Sterker nog, 70% van de werknemers die zich niet betrokken voelen op het werk, hebben een grotere kans om hun baan binnen twee jaar te verlaten.

Dus hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun leiders een inclusieve omgeving bevorderen?

Stimuleer en waarborg een open dialoog over diversiteit en inclusie

Een manier om een ​​inclusieve omgeving te creëren, is door een open dialoog over diversiteit en inclusie aan te moedigen. Leiders moeten kansen creëren voor werknemers om openhartig hun ervaringen en perspectieven over deze onderwerpen te delen. Dit kan worden gedaan via resource groepen, forums of enquêtes van medewerkers.

Inclusive Leadership: The Key to Building a Diverse and Engaged Workforce

Wees je bewust van je eigen vooroordelen

Een andere manier om een ​​inclusieve omgeving te bevorderen, is dat leiders zich bewust zijn van hun eigen persoonlijke vooroordelen. We hebben ze allemaal, maar het is belangrijk om te herkennen hoe ze onze interacties met anderen kunnen beïnvloeden.

Zodra we ons bewust zijn van onze eigen vooroordelen, kunnen we stappen ondernemen om ze te verminderen.

Promoot diversiteit en inclusie in de hele organisatie

Ten slotte is het belangrijk dat leiders diversiteit en inclusie bevorderen in de hele organisatie – niet alleen in de HR-afdeling. Een manier om dit te doen is door ervoor te zorgen dat uw senior leiderschapsteam de diversiteit van uw personeelsbestand weerspiegelt.

Een andere manier is door beleid en praktijken te implementeren die een divers en inclusief personeelsbestand ondersteunen (bijv. flexibele werkregelingen, ouderschapsverlofbeleid, onbewuste bias training).

Het creëren van een inclusieve omgeving begint bij leiderschap. Leiders zetten de toon voor de hele organisatie, dus het is van cruciaal belang dat ze het gewenste gedrag modelleren en indien nodig voor verandering pleiten.

Door stappen te ondernemen om een ​​open dialoog over diversiteit en inclusie aan te moedigen, zich bewust te zijn van hun eigen persoonlijke vooroordelen en diversiteit en inclusie in de hele organisatie te bevorderen, kunnen leiders een meer inclusieve omgeving creëren waarin alle werknemers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelen.

It includes you!