The Inclusion Studio / Insights  / Wat betekent diversiteit?

Wat betekent diversiteit?

De term ‘diversiteit’ wordt tegenwoordig veel gebruikt. Je hebt het misschien wel eens horen gebruiken in verband met etniciteit, geslacht, religie, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing. Maar wat betekent diversiteit eigenlijk? En waarom is het belangrijk op de werkvloer?

Diversiteit kan worden gedefinieerd als “de staat van verschillend zijn van elkaar”. Wanneer toegepast op de werkplek, omvat diversiteit alle manieren waarop mensen verschillen, inclusief (maar niet beperkt tot) etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, fysieke bekwaamheid en opleidingsachtergrond.

Het creëren van een succesvolle diversiteitsstrategie is echter niet zo eenvoudig als alleen maar goede bedoelingen hebben. Het vereist onafhankelijk onderzoek en expertise om de beste manieren te vinden om verschillen op de werkplek te ondersteunen en te vieren.

Werkgevers die diversiteit serieus willen bevorderen, zouden moeten samenwerken met onafhankelijke (externe) experts die hen kunnen helpen een strategie te ontwikkelen die voldoet aan de unieke behoeften van hun bedrijf.

Om een werkplek te creëren die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, moeten werkgevers een aantal stappen ondernemen.

  • Eerst en vooral moeten ze ervoor zorgen dat hun wervingspraktijken niet-discriminerend zijn.
  • Ze moeten ook training geven over onbewuste vooroordelen en interculturele communicatie voor alle werknemers.
  • Bovendien moeten werkgevers actief op zoek gaan naar mogelijkheden om diversiteit binnen het bedrijf te bevorderen door middel van zaken als mentorschap programma’s en resource groepen voor werknemers.

Een werkplek die diversiteit waardeert, erkent en respecteert de unieke verschillen tussen medewerkers. Dit soort omgeving helpt iedereen zich gewaardeerd, ondersteund en opgenomen te voelen, wat leidt tot een meer betrokken en productiever personeelsbestand. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze erbij horen en zich op hun gemak voelen om zichzelf te zijn op het werk, is de kans groter dat ze bij het bedrijf blijven en hun beste werk doen.

Door deze stappen te nemen, kunnen werkgevers een werkplek creëren die werkelijk alle werknemers omvat, en de vele voordelen die daarmee gepaard gaan, plukt.

No Comments

Post a Comment