The Inclusion Studio / Insights  / Hoe inclusief leiderschap bijdraagt aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur

Hoe inclusief leiderschap bijdraagt aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur

In de hedendaagse zakenwereld neemt diversiteit en inclusie een steeds belangrijkere plaats in. Dit is niet alleen populair op politiek vlak, maar ook in de wereld van het ondernemen. Dit komt mede door het toenemende bewijs dat D&I krachtige middelen zijn om economische welvaart te bevorderen.

Wanneer de lat hoog ligt, is het vaak aan HR of het management om deze principes in praktijk te brengen. Het lijkt erop dat de trend van diversiteit en inclusie niet snel zal afnemen, en het is dan ook van groot belang dat bedrijven zich hiervan bewust zijn en ernaar streven om deze waarden te implementeren in hun organisatie.

Zoals het The Inclusion Studio al vaak heeft benadrukt, is diversiteit en inclusie essentieel voor het behalen van succes in de hedendaagse wereld. 

Een inclusieve leider is iemand die zich niet laat beperken door culturele of intellectuele vooroordelen. In plaats daarvan benutten ze mensen en ideeën om hen heen op een vrije en onbevooroordeelde manier. Zo’n leider kan op veel verschillende manieren worden omschreven, maar in essentie staat het begrip voor iemand die open staat voor de diversiteit van mensen en ideeën om hem of haar heen, en die deze waardeert voor wat ze zijn.

Een inclusieve leider is iemand die zich bewust is van de waarde van diversiteit en inclusie, en die dit ook uitdraagt in zijn of haar leiderschap. Deze benadering kan leiden tot een meer open en productieve werkomgeving, en is daarom een belangrijke factor voor het behalen van succes in de hedendaagse wereld.

In de praktijk kan dit heel veel verschillende dingen betekenen. Dit artikel legt het centrale idee achter inclusief leiderschap uit en waarom zo veel van D&I daarvan afhankelijk is. Het is belangrijk om te begrijpen hoe inclusief leiderschap werkt en waarom het zo’n krachtig instrument kan zijn om economische welvaart en welzijn te creëren.

De belangrijkste aspecten van inclusief leiderschap

Vaak bepaalt de setting wat een inclusieve leider is: het bedrijf en de nationale markt beïnvloeden wat een leider kan doen om inclusief te zijn. Als gevolg hiervan levert de studie van inclusieve leiders geen instructies op. Integendeel, het beschrijft hoe het voelt om in een werkomgeving te zijn die geleid wordt door een inclusieve leider.

Een recent onderzoek naar inclusief leiderschap toonde aan dat deze individuen een werkomgeving creëren met een specifiek psychologisch effect. Ze creëren een gevoel van psychologische veiligheid, werkgroepidentificatie en psychologische empowerment. Ze dragen ook bij aan een toename van de attitudes en prestaties van werknemers.

Hoewel de algemene psychologische kenmerken nuttige indicatoren zijn voor een inclusieve werkomgeving, bieden ze weinig praktisch advies. Een studie van Kiikkilä (2021) bekijkt een probleem vanuit een ander perspectief en laat zien wat een inclusieve leider zou moeten doen, op basis van een analyse van twee Finse bedrijven en 21 interviews. Door de studie van interviews onthult de auteur zeven bemiddelaars van inclusief leiderschap. Of beter gezegd, het fundament waarop het gevoel van inclusie wordt gecreëerd. De bemiddelaars zijn:

  1. Psychologische veiligheid. De auteur constateerde dat een gevoel van psychologische veiligheid belangrijk was voor de werknemers. Het werd in stand gehouden door een leiderschapsrelatie die openheid, vertrouwen, benaderbaarheid, aanmoediging en ondersteuning omvatte.     
  2. Menselijk respect. Deze bemiddelaar beschrijft een werkomgeving waarin werknemers worden gewaardeerd als individuen en worden gecomplimenteerd en aangemoedigd voor hun bijdrage. Uit de interviews blijkt dat er een meer proactieve leider-lidrelatie ontstaat wanneer mensen gewaardeerd worden voor hun bijdrage.  
  3. Gedeelde identiteit. De term beschrijft een werkomgeving die een gevoel van “wij” creëert. Dat wil zeggen, behoren tot en bijdragen aan een breder collectief. Inclusieve leiders spelen een belangrijke rol bij het creëren van een gevoel van verbondenheid op het werk.  
  4. De sfeer van uniciteit. Omdat een inclusieve werkomgeving authentiek is, ontstaat er een gevoel van uniciteit. De processen en de bijdragen van werknemers zijn uniek voor de situaties die het werkcollectief tegenkomt. Dit versterkt het gevoel van individuele bijdrage aan de werkinspanning.    
  5. Relationaliteit. Vooral deze bemiddelaar is een kenmerk van een goed ontwikkeld sociaal systeem in de professionele setting. Inclusieve leiders bevorderen een werkomgeving die zinvolle sociale relaties tussen werknemers creëert en verantwoordelijkheid via dergelijke relaties aanmoedigt.  
  6. Een insider zijn. De bevindingen geven ook aan dat het hebben van “inside” kennis bijdraagt aan het algehele gevoel van verbondenheid van werknemers. Maar het onderzoek toont ook aan dat het kennen van dergelijke informatie bijdraagt aan eerlijkheid, omdat werknemers begrijpen hoe zakelijke beslissingen worden genomen.      
  7. Houding en bewustwording. De laatste bemiddelaar beschrijft de algemene ideeën die werknemers hebben over D&I. Hier waarschuwt de auteur ook voor de potentieel schadelijke effecten van specifieke meningen over de aard van inclusie, vooral wanneer inclusie wordt gezien als een statisch kenmerk in plaats van als een steeds veranderend proces. 

Op basis van een literatuuroverzicht van studies over inclusief leiderschap heeft een groep auteurs vijf categorieën ontwikkeld die samen deze leiderschapsstijl vormen. Ze splitsten ze op in twee groepen: het faciliteren van saamhorigheid omvat het helpen van groepsleden om zich op hun gemak te voelen bij te dragen, het waarborgen van rechtvaardigheid en gelijkheid, en het creëren van een sfeer van gedeelde besluitvorming. Het aangeven van de waarde van uniciteit omvat het aanmoedigen van diverse bijdragen en het helpen van groepsleden om in gelijke mate bij te dragen aan het werk.

Tot slot faciliteert een inclusieve leider het creëren van een veilige werkomgeving waarin mensen worden gewaardeerd om hun bijdrage. Velen van ons weten intuïtief dat zo’n werkplek voordelen heeft. Maar wat kan hun studie ons vertellen over inclusief leiderschap?

Inclusief leiderschap, werkbetrokkenheid en innovatie

Een studie onder 246 werknemers van 6 bedrijven in Vietnam gebruikte vier Likert-schalen om de effecten van inclusief leiderschap te meten. Ze ontdekten dat inclusief leiderschap een positieve invloed heeft op de betrokkenheid van medewerkers. Een ander onderzoek uit Irak keek naar de resultaten van 156 respondenten en ontdekte dat inclusief leiderschap en bevlogenheid positief gecorreleerd waren met innovatief werkgedrag.

Een recente studie over inclusief leiderschap vond echter ook tegenstrijdig bewijs over de impact ervan op creativiteit. De onderzoekers tonen aan dat inclusief leiderschap de creativiteit van werknemers vergroot door de psychologische veiligheid te vergroten. Tegelijkertijd vermindert het de creativiteit van werknemers omdat het uitdagingsgerelateerde stress vermindert.

Het bewijs toont aan dat inclusief leiderschap van invloed is op het welzijn van werknemers, de persoonlijke jobmatch en innovatief gedrag. Na dergelijke bevindingen bevelen onderzoekers aan dat personeel en mensen met andere leiderschapsrollen de benadering van menselijk respect op de werkplek overwegen. Vooral omdat dit de motivatie en het algemene welzijn van de werknemers ten goede komt. Ze kunnen dit bereiken door ondersteunend gedrag te vertonen, zoals beschikbaar zijn, bereid zijn te luisteren en waardering hebben voor de zorgen en ideeën van hun personeel.

Het vinden van de balans die nodig is om een inclusieve leider te zijn, lijkt misschien ontmoedigend. Zoals de bevindingen echter laten zien, zijn veel van de eigenschappen die met dergelijke leiders worden geassocieerd, menselijke kenmerken die we allemaal dagelijks gebruiken. The Inclusion Studio begrijpt de problemen waarmee leiders tegenwoordig worden geconfronteerd, en we weten hoe we u kunnen helpen. We kijken naar de reeds toegepaste oplossingen en vragen uw medewerkers om inzicht om een unieke aanpak te helpen formuleren.

Leren over D&I en inclusief leiderschap kan je alleen maar helpen. Zelfs als je geen significante veranderingen wilt aanbrengen in je manier van werken, zal het lezen van enkele van de hier genoemde artikelen je veel leren over inclusief leiderschap. Of je kunt een goed boek nemen dat veel onderwerpen behandelt die hier worden besproken en een dieper inzicht toevoegt. 

Conclusie

Inclusief leiderschap, zoals D&I in het algemeen, verandert de principes die de werkcultuur helpen organiseren. Het zijn waardevolle tools die veel voordelen kunnen opleveren, maar alleen als ze correct worden gebruikt. Ook al creëert inclusiviteit een ruimte voor iedereen om gehoord te worden, het belang van leiderschap in dit proces neemt niet af. Integendeel, leiders moeten zich ontwikkelen om zinvolle werkomgevingen te creëren die voortdurend winst en innovatie creëren.

Hoewel iedereen weet dat dit een zakelijke mythe is, blijven we zoeken naar oplossingen die de werkplek beter afstemmen op onze menselijke behoeften. En zoals het onderzoek suggereert, heeft dit een positief effect op andere werkterreinen, met name productiviteit en betrokkenheid. Leiders zijn essentiële figuren om ervoor te zorgen dat dit proces plaatsvindt en succes behaalt.